{{Message}}

Utrecht, 12 december 2012

Tijdens een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders hebben op donderdag 20 december de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur het bod van Advent International op alle uitstaande aandelen Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, toegelicht.

De voorgestelde statutenwijziging gerelateerd aan het moment van een eventuele beurs-exit werd aangenomen, ingaande op de datum van de beëindiging van de beursnotering. De overige agendapunten, waarvan de relevantie pas aan de orde is wanneer Advent het bod gestand heeft gedaan, zijn door de vergadering afgewezen.

De termijn waarop de aandelen onder het bod kunnen worden aangemeld, loopt tot en met 4 januari 2013.

Utrecht, 03 december 2012

De California Board of Pharmacy heeft de acquisitie van alle activa van A-Med Health Care goedgekeurd. Na Diabetes Specialty Centre (DSC), is dit de tweede acquisitie van Mediq in de Verenigde Staten in 2012. Mediq is sinds 2008 actief in de Verenigde Staten met Byram Healthcare.

De acquisities verstevigen de positie van Byram op de grote maar gefragmenteerde Amerikaanse markt. A-Med verschaft Byram een toonaangevende positie op de markt voor directe levering aan patiënten in Californië. A-Med levert voornamelijk producten voor urologie, zoals katheters, aan patiënten in Californië. Mediq kondigde de acquisitie aan in een persbericht op 2 oktober 2012. De resultaten van A-Med worden per 1 december geconsolideerd.

Utrecht, 28 november 2012/div>
AI Garden B.V. (de Bieder), een vennootschap uiteindelijk indirect gecontroleerd door fondsen geadviseerd en gemanaged door Advent International Corporation (Advent) en Mediq N.V. (Mediq) kondigen gezamenlijk aan dat de Bieder goedkeuring heeft verkregen van de Europese Commissie en de relevante mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten in verband met de Bieder's aanbevolen openbaar bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen (de Aandelen) in het kapitaal van Mediq (het Bod).

Verdere informatie 
Die Bieder brengt het Bod uit onder de voorwaarden en de beperkingen opgenomen in het Biedingsbericht van 8 november 2012. Daarnaast heeft Mediq de Standpuntbepaling in verband met het Bod beschikbaar gemaakt die de informatie vereist door Artikel 18 lid 2 en Bijlage G van het Bob bevat. 

Dit persbericht bevat geselecteerde en samengevatte informatie met betrekking tot het Bod en vervangt het Biedingsbericht (the Offer Memorandum) en/of de Standpuntbepaling (the Position Statement) niet. De informatie opgenomen in dit persbericht is niet volledig en aanvullende informatie is opgenomen in het 
Biedingsbericht en in de Standpuntbepaling. 

Aandeelhouders wordt geadviseerd om het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling in detail te bestuderen en waar van toepassing onafhankelijk advies te verkrijgen om tot een weloverwogen standpunt te komen met betrekking tot het Bod en de inhoud van het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling. 

Kopieën van het Biedingsbericht zijn kosteloos beschikbaar ten kantore van de Bieder, Mediq en het Omwissel- en Betaalkantoor Rabobank International en kunnen worden verkregen door contact op te nemen met de Bieder, Mediq en het Omwissel- en Betaalkantoor.  
 
Digitale kopieën van het Biedingsbericht zijn beschikbaar op de websites van Mediq (www.mediq.com) en Advent (www.adventinternational.com). De websites van Mediq en Advent maken geen deel uit van en zijn ook niet door middel van verwijzing onderdeel van het Biedingsbericht. Digitale kopieën van de Standpuntbepaling zijn beschikbaar op de website van Mediq (www.mediq.com). 

Utrecht, 08 november 2012

Publicatie van het Biedingsbericht; aanmeldingstermijn eindigt 4 januari 2013

Kernpunten van de transactie
Aanbevolen openbaar bod op alle Aandelen Mediq met een biedprijs van EUR 13,25 (cum dividend) in contanten per Aandeel 
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Mediq steunen het Bod volledig en beve-len het unaniem aan 
Positief advies verkregen van Mediq's Centrale Ondernemingsraad 
Templeton Investment Counsel, LLC, Franklin Templeton Investments Corp., tezamen in bezit van ongeveer 5.0% van de Aandelen, en Silchester International Investors LLP, in het bezit van ongeveer 15.1% van de Aandelen, hebben toegezegd het Bod onherroepelijk te steunen en te accepteren 
Aanmeldingstermijn start op 9 november 2012 om 09:00 uur en eindigt op 4 januari 2013 om 17:40 uur, tenzij wordt verlengd
Mediq zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders oproepen die zal plaatsvinden op 20 december 2012 om 14:00 uur waar, onder andere, het Bod zal worden be-sproken 
Het Bod is onderhevig aan de vervulling van de Voorwaarden zoals opgenomen in het Bie-dingsbericht 
Alle verzoeken voor goedkeuring ingediend bij relevante autoriteiten

Gelijktijdig met de publicatie van het Biedingsbericht kondigen AI Garden B.V. (de Bieder), een vennootschap uiteindelijk indirect gecontroleerd door fondsen geadviseerd en gemanaged door Advent International Corporation (Advent) en Mediq N.V. (Mediq) vandaag gezamenlijk aan dat de Bieder een aanbevolen openbaar bod in contanten uitbrengt op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,25 elk (de Aandelen) in het kapitaal van Mediq (het Bod). 

Utrecht, 31 oktober 2012

De Raad van Commissarissen van Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, heeft per 1 januari 2013 Marc van Gelder herbenoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mediq is tijdens de jaarvergadering op 11 april jl. van dit voornemen op de hoogte gesteld. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. Marc van Gelder trad op 1 januari 2005 in dienst bij Mediq en werd voorzitter van de Raad van Bestuur in december van dat jaar. Voordat hij bij Mediq begon, was Marc van Gelder onder meer werkzaam bij McKinsey & Company en Royal Ahold. 

Utrecht, 25 oktober 2012

Financiële kernpunten 
Netto-omzet - Daalde met 4% naar € 625,1 miljoen; groei uit acquisities bij Direct & Institutioneel teniet gedaan door omzetdaling bij Apotheken Nederland en Polen. 
EBITA uit gewone bedrijfsvoering - Nam af met 22% naar € 21,9 miljoen; voornamelijk door daling geneesmiddelenomzet en reorganisatievoorziening (€ 3,1 miljoen) bij Apotheken Nederland.
Nettoresultaat - Bedroeg € 0,9 miljoen onder invloed van afwaardering activa bij de groothandel van Apotheken Nederland en de lagere EBITA uit gewone bedrijfsvoering.
Kasstroom - Kasstroom uit operationele activiteiten € 57,0 miljoen. 

Vooruitzichten 2012
De EBITA zal uitkomen tussen € 88 miljoen en € 91 miljoen. De verlaging ten opzichte van de eerder afgegeven verwachting van € 111 miljoen tot € 116 miljoen wordt met name veroorzaakt door de reorganisatievoorziening en de afwaardering bij de groothandel van Apotheken Nederland.

Operationele kernpunten 
Direct & Institutioneel
- Omzetgroei van 8% onder invloed van acquisities. Autonome daling van 4% door overgang biotech geneesmiddelen naar ziekenhuisbudget (Nederland). Exclusief dit effect bedroeg de autonome groei 1%. 
Positieve resultaatontwikkeling bij medische hulpmiddelen; lager bedrijfsresultaat bij geneesmiddelen (NL) 
EBITA-marge uit gewone bedrijfsvoering 8,0%.
Versterking positie in Verenigde Staten door acquisitie A-Med.

Apotheken Nederland
Daling omzet en EBITA door sterk lagere prijzen; marktomstandigheden aanhoudend slecht. 
Afwaardering van € 12 miljoen op activa groothandel
Herstructurering apotheek- en groothandelsactiviteiten aangekondigd en implementatie gestart; eerste deel reorganisatievoorziening geboekt. 

Apotheken Polen
Omzetdaling van 7% vooral door daling markt onder invloed van minder kortingen aan patiënten door gewijzigde wet- en regelgeving.
Toename EBITA, vooral als gevolg van verbeterde brutomarge en lager kostenniveau.

Utrecht, 02 oktober 2012

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, koopt alle activa van het Amerikaanse A-Med Health Care (A-Med). A-Med levert voornamelijk producten voor urologie. Mediq is sinds 2008 actief in de Verenigde Staten met Byram Healthcare. Deze acquisitie verstevigt de positie van Byram op de grote maar gefragmenteerde Amerikaanse markt en verschaft Byram met name een toonaangevende positie op de markt voor directe levering aan patiënten in Californië. 

Strategische achtergrond
- De acquisitie is in lijn met de strategie van Mediq om de directe activiteiten verder uit te breiden, en met name de schaal van Byram’s activiteiten te vergroten 
- Maakt van Byram een vooraanstaande speler op de homecare markt in Californië.
- Kostenbesparingen door synergievoordelen bij back office processen.

Financiële details 
- De acquisitieprijs is $ 38,2 miljoen (€ 29,4 miljoen) en komt neer op een EBITDA multiple van circa 7,5 exclusief synergievoordelen. De multiple inclusief synergievoordelen is ongeveer 6. 
- Synergievoordelen van ruim  $ 1 miljoen met ingang van 2014.
- De acquisitie wordt gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten.
- Mediq’s ROCE doelstelling van 15% vóór belasting naar verwachting in 2014 bereikt.

A-Med levert sinds 1982 hoofdzakelijk urologische producten, zoals katheters, aan patiënten in voornamelijk Californië. De onderneming heeft momenteel circa 75 medewerkers in dienst en is gevestigd in Huntington Beach (Californië). De onderneming werkt nauw samen met artsen, revalidatiecentra en speciale klinieken. CEO Larry Thacker, die al ruim 20 jaar bij de onderneming in dienst is, komt nu bij Byram in dienst als Vice President Operations and Development. 

Marc van Gelder, CEO Mediq: “Na de acquisitie van Diabetes Specialty Center in de Verenigde Staten eerder dit jaar is dit opnieuw een logische stap in onze buy-and-build-strategie. Deze acquisitie versterkt met name onze positie aan de westkust van de Verenigde Staten. 

Marcel van den Broek, Groepsdirecteur Direct & Institutioneel: “We verwachten een snelle integratie van A-Med binnen ons bedrijf. Het business model van A-Med is nagenoeg gelijk aan dat van Byram. Daarnaast ben ik blij dat Larry Thacker aanblijft en daarmee een belangrijke rol gaat vervullen bij de verdere ontwikkeling van Byram.”

De transactie is niet onderworpen aan goedkeuring van de mededingingsautoriteiten, maar moet wel worden goedgekeurd door de Pharmacy Board. De afronding van de acquisitie wordt verwacht vóór het einde van het jaar. 

Utrecht, 24 september 2012

Financiering volledig gecommitteerd 

Kernpunten van de transactie 
Advent en Mediq hebben voorwaardelijke overeenstemming bereikt over een aanbevolen volledig openbaar bod door Advent op Mediq van € 13,25 (cum dividend) in contanten per gewoon aandeel, wat een premie vertegenwoordigt van 53% ten opzichte van de slotkoers van Mediq op 21 september 2012 
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Mediq steunen het Bod volledig en bevelen het unaniem aan 
Templeton Investment Counsel en Silchester International Investors, tezamen in bezit van 20,2% van de uitstaande aandelen, hebben toegezegd het Bod onherroepelijk te steunen en te accepteren 
Financiering volledig gecommitteerd 

Utrecht, 10 september 2012

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, maakt vandaag de plannen bekend voor een reorganisatie van het bedrijfsonderdeel Apotheken Nederland. Dit zal in 2015 leiden tot een jaarlijkse besparing van €19 miljoen. Met de herstructureringen die hiervoor noodzakelijk zijn, zullen in deze periode 134 arbeidsplaatsen (FTE) vervallen. De reductie van het aantal arbeidsplaatsen zal gelijke tred houden met het tempo van de besparingen.

Prijs- en vergoedingsontwikkeling vereisen harde maatregelen
De voorgenomen herstructurering is een direct gevolg van het voortdurend verslechterende klimaat voor apotheken en farmaceutische groothandels in Nederland, waaronder een verdere daling van de prijzen van geneesmiddelen ten gevolge van het vergoedingenbeleid door verzekeraars.
“Deze omstandigheden leiden ertoe dat apotheken en groothandels zonder ingrijpende maatregelen niet langer op een financieel verantwoorde manier kunnen voortbestaan,” zegt bestuursvoorzitter Marc van Gelder van Mediq. “Door de aanhoudend slechte markt zien we ons gedwongen om opnieuw een reorganisatie door te voeren, terwijl we pas begin 2012 de vorige voltooiden. Dat is een zware slag voor onze medewerkers in de apotheken, de distributiecentra en het hoofdkantoor. De aanhoudend slechte marktontwikkelingen in ogenschouw nemend, moeten we nu wel maatregelen nemen, willen wij de zorgverlening aan de patiënt op peil kunnen houden  en de continuïteit van onze apotheken kunnen garanderen.”

Met de invoering en uitbreiding van het preferentiebeleid zijn medicijnprijzen dermate laag, dat deze voor verschillende producten tot de laagste in de wereld behoren. Lage farmaceutische kosten voor patiënten zijn wenselijk, maar de huidige betalingsstructuur voor de essentiële functies die groothandels en apotheken voor patiënten vervullen is hiervoor niet geschikt. Het directe gevolg is dat bijvoorbeeld de vergoeding voor groothandelsactiviteiten significant lager is dan in andere Europese landen en veelal de kosten niet dekt.

Zorgverlening aan patiënt blijft uitgangspunt
Mediq blijft de zorgverlening aan de patiënt als uitgangspunt van zijn beleid nemen. Een van de speerpunten daarin is de verdere implementatie van het geïntegreerde farmaceutische zorgprogramma GFZ.
De nadruk van de besparingsmaatregelen ligt in verdere efficiencyverbetering, centralisering en automatisering van werkzaamheden.
Bijna de helft van de voorziene personeelsreductie vindt plaats op het hoofdkantoor van Apotheken Nederland in Utrecht. Het betreft 62 arbeidsplaatsen (FTE). Het merendeel daarvan zal begin 2013 zijn beslag krijgen. Verder wordt het distributiecentrum in Staphorst begin 2013 gesloten en wordt de distributie gecentraliseerd in het distributiecentrum in Oss, met verlies van per saldo 15 arbeidsplaatsen.

Intensievere regionale samenwerking Mediq apotheken
Bij circa de helft van de 225 apotheken zijn maatregelen nodig om een acceptabel financieel resultaat te waarborgen. De kern hiervan is dat Mediq apotheken regionaal meer gaan samenwerken, om de zorgverlening op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te kunnen houden. 
Dat kan zijn door het intensiveren van de samenwerking tussen diverse apotheken en het efficiënter inrichten van werkzaamheden, bijvoorbeeld door uitbreiding van het centraal verwerken van herhaalmedicatie. Zeven apotheken worden teruggebracht tot uitdeelpost. Hierdoor zullen in de loop van 2013 en 2014 per saldo 57 arbeidsplaatsen (FTE) vervallen. 

Mediq is in gesprek met de Ondernemingsraad van Mediq Apotheken over de adviesaanvraag en met de vakorganisaties over het sociaal plan.

Financiële gegevens
De reorganisatie zal leiden tot een besparing van € 10 miljoen in 2013, van € 18 miljoen in 2014 en met ingang van 2015 tot een jaarlijkse besparing van € 19 miljoen.

Met name sinds begin 2012 staat het resultaat van Apotheken Nederland fors onder druk; we verwachten dat deze druk op het onderliggende resultaat vooralsnog aanhoudt. Bovengenoemde besparingen als gevolg van de reorganisatie zijn dan ook noodzakelijk om een resultaatverbetering tot stand te brengen. 

De herstructureringskosten bedragen €18 miljoen, waarvan €13 miljoen een cash effect heeft. Mediq zal in de tweede helft van 2012 een voorziening van circa €12 miljoen boeken, en in 2013 de resterende €6 miljoen.

Utrecht, 29 augustus 2012

ACP Pharma, de Poolse werkmaatschappij van Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, koopt 42% van de aandelen van Cefarm Rzeszów, de groothandel in het zuidoosten van Polen. ACP Pharma kreeg ten tijde van de acquisitie van Cefarm Rzeszów in 2001 al 51% van de aandelen in handen. Oorspronkelijk was Cefarm Rzeszów een staatsbedrijf. ACP Pharma betaalt de Poolse overheid € 6 miljoen (24 miljoen zloty). 

De Poolse overheid bood de aandelen te koop aan via een openbare veiling. Cefarm Rzeszów heeft drie distributiecentra in Rzeszów, Kielce en Nowy Sącz, en een aantal apotheken. Mediq verwacht met de aankoop synergievoordelen en efficiencyverbeteringen in de groothandelsactiviteiten in Polen te bewerkstelligen. Met het bezit van 93% van de aandelen kan ACP Pharma de distributiecentra volledig 
betrekken bij de huidige bedrijfsvoering en de logistieke infrastructuur optimaliseren. De Poolse overheid stelt de overige 7% van de aandelen aan de werknemers ter beschikking. Over twee jaar kan Cefarm Rzeszów desgewenst ook deze aandelen aankopen.

Utrecht, 16 augustus 2012

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, heeft de omwisselverhouding van het interim-keuzedividend over 2012 vastgesteld.

Onder verwijzing naar de aankondiging van 27 juli 2012 met betrekking tot het interim-dividend van Mediq over het boekjaar 2012, is het aantal dividendrechten, dat recht geeft op één gewoon aandeel Mediq (de omwisselverhouding), vastgesteld op 57,0. 

Dit is gebaseerd op een koers van € 8,5563; de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext verhandelde aandelen Mediq tijdens de periode van 13 augustus 2012 tot en met 15 augustus 2012. Dit vertegenwoordigt 1/57,0 aandeel Mediq en een waarde van 
€ 0,1501. Het stockdividend is hiermee nagenoeg gelijk aan het contante dividend van € 0,15 per gewoon aandeel. 

Betaling van het contante dividend of levering van de aandelen zal vanaf 20 augustus 2012 plaatsvinden. Voor de afwikkeling van het stockdividend zullen 552.684 nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven.

Utrecht, 26 juli 2012

Financiële kernpunten 
Netto-omzet - Daalde met 2% naar € 647,1 miljoen; groei uit acquisities bij Direct & Institutioneel; omzetdaling bij Apotheken Nederland en Apotheken Polen. 
EBITA  uit gewone bedrijfsvoering 1 - Nam af met 18% naar € 24,3 miljoen; voornamelijk door afname bij Apotheken Nederland met € 5,9 miljoen.
Nettoresultaat - Bedroeg € 12,3 miljoen onder invloed van lagere EBITA en hogere amortisatie op klantrelaties.
Nettoresultaat per aandeel uit gewone bedrijfsvoering 1 - Bedroeg € 0,29; een afname met 12% door lagere EBITA uit gewone bedrijfsvoering, deels gecompenseerd door een lager aantal uitstaande aandelen.
Vooruitzichten 2012 - Nadere concretisering van de eerder gegeven vooruitzichten: EBITA zal uitkomen tussen € 111 miljoen en € 116 miljoen.


Operationele kernpunten 

Direct & Institutioneel
Omzetgroei van 12% onder invloed van acquisities. Autonome daling van 5% door overgang biotechnologische geneesmiddelen naar ziekenhuisbudget (Nederland). Exclusief dit effect bedroeg de autonome groei 1%. 
Positieve resultaatontwikkeling bij medische hulpmiddelen deels tenietgedaan door lager bedrijfsresultaat bij levering (biotechnologische) geneesmiddelen aan ziekenhuizen en patiënten (NL)
EBITA-marge uit gewone bedrijfsvoering 7,9%; gecorrigeerd voor twee eenmalige posten (bij levering geneesmiddelen aan ziekenhuizen) bedroeg de marge 8,6%. 
Diabetes Specialty Center in Verenigde Staten geconsolideerd per 31 mei.

Apotheken Nederland
Daling omzet en EBITA door sterk lagere prijzen en lager dan verwachte volumes; marktomstandigheden aanhoudend slecht. 
Uitkomsten herstructureringsplan apotheek- en groothandelsactiviteiten bij de publicatie van de derdekwartaalresultaten. 

Apotheken Polen
Omzetafname van 8% vooral door daling zloty; daling markt onder invloed van minder kortingen aan patiënten door gewijzigde wet- en regelgeving.
Toename marktaandeel groothandel.
Stijging EBITA, vooral als gevolg van een verbeterde brutomarge.

Marc van Gelder, CEO:
“De invoering van de vrije tarieven en geneesmiddelenprijzen in de Nederlandse farmaciemarkt heeft sinds begin dit jaar geleid tot een enorme druk op de marge. Daarnaast hebben de effecten van het uit patent gaan van enkele grote geneesmiddelen zich in het tweede kwartaal nog duidelijker laten voelen. Bij de publicatie van de eerste kwartaalcijfers hebben we al aangegeven dat de gewijzigde marktomstandigheden nopen tot daadkrachtig ingrijpen. Wij nemen vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid door het reviewen van onze apotheek- en groothandelsactiviteiten. Dit heeft geleid tot het identificeren van drie hoofdinitiatieven van een herstructureringsplan, die nu verder worden uitgewerkt en waarvan wij met de eerste stappen van de implementatie na de zomer zullen starten. 

Het betreft hier een branchebreed probleem. Groothandels en apotheken hebben zeer te lijden onder diverse ontwikkelingen. Door preferentiebeleid bijvoorbeeld is de absolute marge op generieke geneesmiddelen onvoldoende om de distributiekosten te dekken en wordt de apotheek opgezadeld met een grote operationele last. Het gevaar van het omvallen van apotheken en verdwijnen van groothandels is inmiddels reëel geworden, terwijl patiënten moeten kunnen rekenen op een toekomstbestendige farmaceutische zorgverlening binnen een sterke eerstelijnszorg en een veilige medicijndistributie. Mediq is als lid van verschillende brancheorganisaties over deze problematiek met diverse partijen in het veld in gesprek, waaronder overheid, verzekeraars en fabrikanten. Wij maken ons daarbij sterk voor een toekomstbestendig business model. Zo zou bijvoorbeeld een kostendekkende distributievergoeding voor de groothandel een gezondere markt dichterbij brengen. Een concrete oplossing is echter nog niet in zicht. We willen ook graag in gesprek treden over hoe het Nederlandse apotheeknetwerk in de toekomst er uit moet zien. 

Vol overtuiging zetten wij in op de kennis en kunde van de apotheker om een zo goed mogelijke farmaceutische zorg te realiseren. De uitkomst moet hierbij leidend zijn en niet de verstrekking van het geneesmiddel. In dit verband hebben wij afgelopen jaar succesvol ons zorgprogramma GFZ geïmplementeerd en samen met voorschrijvers reeds van 25.000 patiënten de medicatie aangepast. Dit resulteert in betere zorg tegen lagere kosten, vanwege het vermijden van complicaties. 

Bij Direct & Institutioneel blijven de onderliggende trends bij de medische hulpmiddelen positief. Met name bij de homecare-activiteiten in Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland, en bij de levering aan zorginstellingen en -professionals in Zweden en de Baltische staten nam de omzet toe. Behalve organische groei was er ook sprake van een goede bijdrage uit acquisities. Het bedrijfsresultaat werd echter gedrukt door een negatief resultaat bij de levering van (biotechnologische) geneesmiddelen aan ziekenhuizen en patiënten in Nederland, onder meer onder invloed van twee eenmalige posten, en een omzetdaling in Noorwegen en Finland door een andere timing van projecten. In de marge hebben wij deze effecten grotendeels kunnen compenseren door een hogere efficiency en de inzet van een betere productmix.

De EBITA zal in het tweede halfjaar beduidend hoger zijn dan in het eerste halfjaar onder invloed van onder meer een goed gevuld orderboek bij enkele institutionele business units, bijdragen uit acquisities en een sterk vierde kwartaal.”

Utrecht, 07 juni 2012

Drs. B.T. Visser treedt per vandaag om privé redenen af als commissaris bij Mediq.  

Biense Visser maakt sinds 2003 deel uit van de Raad van Commissarissen. Met zijn achtergrond als apotheker en zijn omvangrijke managementervaring in de farmacie heeft hij een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Mediq. De Raad van Commissarissen dankt Biense voor zijn inzet voor en verbondenheid met Mediq. Zijn keuze om terug te treden wordt door de leden van de Raad van Commissarissen gerespecteerd. Over de opvolging van Biense Visser zal in een later stadium nadere informatie volgen. 

Utrecht, 04 mei 2012

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, heeft de omwisselverhouding van het slotdividend over 2011 vastgesteld.

Onder verwijzing naar de aankondiging van 12 april 2012 met betrekking tot de betaling van het slotdividend van Mediq over het boekjaar 2011, is het aantal dividendrechten, dat recht geeft op één gewoon aandeel Mediq (de omwissel-verhouding), vastgesteld op 32.

Dit is gebaseerd op een koers van € 9,9285; de naar volume gewogen gemiddelde koers van alle op NYSE Euronext in Amsterdam verhandelde aandelen Mediq, tijdens de periode van 30 april 2012 tot en met 3 mei 2012. Dit vertegenwoordigt 1/32 deel met een waarde van € 0,3103. Het is hiermee nagenoeg gelijk aan het contante slotdividend van € 0,31 per gewoon aandeel Mediq. 

Betaling van het contante dividend of levering van de aandelen zal vanaf 8 mei 2012 plaatsvinden.

Utrecht, 02 mei 2012

De Raad van Commissarissen van Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, heeft per 1 mei 2012 Hans Janssen herbenoemd als Chief Financial Officer (CFO).

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mediq is tijdens de jaarvergadering op 11 april jl. van dit voornemen op de hoogte gesteld. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.
Hans Janssen (45) vervult sinds 2008 de functie als CFO bij Mediq. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Janssen is tevens registercontroller.

Utrecht, 25 april 2012

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, maakt bekend dat het zich met onmiddellijke ingang vrijwillig aansluit bij Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA). Om de aansluiting succesvol te laten verlopen, zal Mediq maximaal € 8,6 miljoen aan transitiekosten – waaronder compensatie voor gederfde indexatie-achterstand uit voorgaande jaren – bijdragen. Daarnaast zal Mediq gedurende de komende vijf jaar een compensatieregeling voor de hogere premies bijdragen, ter waarde van € 1,4 miljoen.De leden van vakorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben ingestemd met de transactie. Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft laten weten geen verbod te zullen opleggen tegen de voorgenomen collectieve waardeoverdracht.

Pensioenfonds PMA heeft circa 39.000 deelnemers (waarvan 61% actief) en een belegd vermogen van € 1.200 miljoen. Het Pensioenfonds Mediq heeft circa 4.500 deelnemers (waarvan 28% actief) en een belegd vermogen van circa € 300 miljoen. 
De opbouw van het pensioenfonds PMA verschilt qua deelnemersstructuur aanmerkelijk van het Pensioenfonds Mediq. Niet alleen is het fonds veel groter en is het percentage actieve deelnemers meer dan twee keer zo hoog, maar ook is de gemiddelde leeftijd van de deelnemers lager. Dat biedt het pensioenfonds PMA ruimere mogelijkheden voor een langetermijn-beleggingsbeleid dan het Pensioenfonds Mediq. De dekkingsgraad van het pensioenfonds PMA was op de datum van overgang 98%. 

Voordelen Mediq
De overgang naar het bedrijfstakpensioenfonds PMA heeft diverse voordelen. Ten eerste kunnen de complexiteit en de daardoor almaar stijgende beheerskosten nu verdeeld worden over een veel groter aantal deelnemers, waardoor de uitvoeringskosten per deelnemer per saldo lager worden. Bovendien kunnen vrijwel alle werknemers van Mediq in worden ondergebracht bij hetzelfde pensioenfonds. 
De apothekersassistenten zijn al sinds jaar en dag deelnemer van pensioenfonds PMA.
Verder worden de vermogenscomponenten met betrekking tot de pensioenregeling van het Pensioenfonds Mediq niet langer opgenomen op de balans van Mediq, en zijn eventuele additionele stortingen van de werkgever naast de reguliere werkgeverspremies ter dekking van eventuele tekorten niet meer aan de orde. Daarnaast is de werkgeversbijdrage aan het pensioenfonds PMA lager dan de huidige werkgeversbijdrage aan het pensioenfonds Mediq. 

Voordelen medewerkers
Voor de medewerkers van Mediq is de aansluiting bij het pensioenfonds PMA ook gunstig. Zij bouwen bij pensioenfonds PMA een hoger oudedagspensioen, partnerpensioen en weduwen- en wezenpensioen op. Daar staat tegenover dat de medewerkers meer pensioenpremie per maand betalen, maar Mediq biedt een compensatieregeling, waardoor medewerkers stapsgewijs kunnen wennen aan de nieuwe premie gedurende vijf jaar. Daarmee is tussen 2012 en 2017 naar schatting in totaal € 1,4 miljoen gemoeid.

Financiële impact voor Mediq
Mediq stelt in 2012 maximaal € 8,6 miljoen ter beschikking in verband met transitiekosten, waaronder de compensatie van gederfde indexatie-achterstand uit eerdere jaren. Doordat de werkgeverspremie bij het pensioenfonds PMA lager is, zal het negatieve cash flow-effect in 2012 lager liggen en ongeveer € 5,0 miljoen bedragen.
In de balans per 31 maart 2012 is een voorziening opgenomen van Nederlandse toegezegde pensioenverplichtingen van € 1,3 mln. Deze voorziening zal in het tweede kwartaal vrijvallen.

De exacte accounting-impact van deze transactie onder IFRS hangt af van de marktwaarderingen op transactiedatum. Mediq verwacht in het persbericht over het tweede kwartaal 2012 nader te kunnen berichten over de exacte impact op de EBITA in 2012.

Utrecht, 25 april 2012

Financiële kernpunten
Netto-omzet - Steeg 1% naar € 654,3 miljoen door groei bij Direct & Institutioneel; afname bij Apotheken Nederland en Apotheken Polen. 
EBITA uit gewone bedrijfsvoering 2 - Daalde met 10% naar € 27,2 miljoen door afname met € 4,4 miljoen bij Apotheken Nederland; EBITA bij Direct & Institutioneel nam toe met 10%.
Nettoresultaat - Daalde met 21% naar € 13,9 miljoen onder invloed van lagere EBITA en hogere amortisatie op klantrelaties.
Nettoresultaat per aandeel uit gewone bedrijfsvoering - Daalde met 6% naar € 0,30 door lagere EBITA uit gewone bedrijfsvoering, deels gecompenseerd door een lager aantal uitstaande aandelen.
Kasstroom - Kasstroom uit operationele activiteiten fors gestegen tot € 46,1 miljoen vooral onder invloed van verbetering werkkapitaal.
Vooruitzichten 2012 - Waar we eerder uitgingen van een afname van de EBITA bij Apotheken Nederland ten opzichte van 2011, verwachten we nu een significante afname.
De vooruitzichten voor D&I en Apotheken Polen zijn onveranderd; bij beide segmenten verwachten we een toename van de EBITA.

Operationele kernpunten 

Direct & Institutioneel
Omzetgroei van 14% gedreven door acquisities. Autonome daling met 3% onder invloed van eerder aangekondigde afname biotech geneesmiddelen in Nederland. Exclusief dit effect bedroeg de organische groei 2%.
EBITA-marge uit gewone bedrijfsvoering 8,6%; lager dan verwacht onder invloed van acquisitiekosten en aanloopkosten bij het nieuwe distributiecentrum in Zweden.
Overname Diabetes Specialty Centre in de Verenigde Staten geeft toegang tot groeimarkt van insulinepompen, continue glucose monitors en accessoires voor diabetici die van insuline afhankelijk zijn en daardoor veel hulpmiddelen gebruiken.

Apotheken Nederland
Daling omzet en EBITA door tegenvallende volumes, prijsdruk en hogere kosten; marktomstandigheden verslechterd. 
Review gestart van kostenstructuur en operationele strategie apotheekactiviteiten. 

Apotheken Polen
Omzetdaling van 12% waarvan 6% door daling zloty en 6% autonoom onder invloed van hamstereffect in december 2011.
Daling EBITA uit gewone bedrijfsvoering als gevolg van afname omzet.

Marc van Gelder, CEO:
“Dit was een zeer lastig kwartaal voor Mediq. De daadwerkelijke effecten van de marktliberalisatie in de farmacie hebben geleid tot een lagere omzet en hogere kosten dan verwacht. Hoewel wij nog steeds achter de liberalisatie staan en als grootste keten een betere marktpositie hebben dan veel andere spelers, is het duidelijk dat deze resultaten niet zonder consequenties kunnen blijven. Ik ben er echter van overtuigd dat we, na een gedegen analyse, de maatregelen zullen nemen die nodig zijn om onze Nederlandse apotheekactiviteiten te versterken. Bij dit alles heeft de kwaliteit van dienstverlening aan de patiënt de hoogste prioriteit.

Bij Direct & Institutioneel blijven de onderliggende trends positief. Met name bij de homecare activiteiten in Nederland en de Verenigde Staten (exclusief diabetes) en de levering aan zorginstellingen en - professionals in Zweden, Finland, Noorwegen, de Baltische staten nam de omzet toe. De marge was weliswaar lager dan verwacht; dit kwam echter door incidentele kosten. Wij handhaven dan ook onze eerder afgegeven verwachting van een EBITA marge door Direct & Institutioneel van tussen de 9 en 10%. De integratie van recente acquisities, onder andere van Assist, ligt op koers.”

Utrecht, 12 april 2012

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mediq, internationaal leverancier van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, heeft gisteren gekozen voor wijziging van het volledige structuurregime in een verzwakt structuurregime.

Op dit moment is de vennootschap verplicht onderworpen aan het volledige structuurregime. Als gevolg van de acquisitie van Assist in december 2011 is het aantal werknemers in dienst van Mediq nu in meerderheid buiten Nederland werkzaam. Hierdoor komt de vennootschap te vallen onder een vrijstelling van het structuurregime. De keuze van de Vergadering voor het verzwakte structuurregime betekent dat de leden van de Raad van Bestuur niet langer door de Raad van Commissarissen worden benoemd, maar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Mediq zal de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op 10 april 2013, een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap voorleggen.

De Vergadering is daarnaast akkoord gegaan met de herbenoeming van de heren Stuge en De Moor tot commissaris, beide voor een tweede periode van vier jaar.

De Vergadering is ook akkoord gegaan met het voorstel tot het uitkeren van een dividend over 2011 van € 0,46 per aandeel in contanten of, naar keuze van de aandeelhouder, in de vorm van aandelen. Hiervan is reeds € 0,15 uitgekeerd als interimdividend. Zie http://www.mediq.com/nl-nl/investor-relations/aandeel-mediq/dividendbeleid.aspx voor informatie over het tijdschema ten aanzien van de keuzeperiode en uitbetaling. 

De Vergadering heeft tot slot ingestemd met het voorstel tot intrekking van 3.525.215 aandelen. Deze aandelen, voorheen in bezit van Stichting Samenwerking Apothekers OPG, waren reeds per 28 juli door Mediq geconsolideerd.

Utrecht, 16 februari 2012

Financiële kernpunten Q4 2011
Netto-omzet - Steeg 3% naar € 727,3 miljoen door acquisities en organische groei bij Direct & Institutioneel. 
EBITA uit gewone bedrijfsvoering* - Steeg 16% naar € 37,1 miljoen met name door groei bij Direct & Institutioneel; alle segmenten lieten toename zien.
Nettoresultaat - Steeg 23% naar € 22,8 miljoen door hogere EBITA en lagere financiële lasten.
Aanpassing presentatie omzet - Aanpassing presentatie omzet twee Zweedse distributiecontracten met ingang van Jaarverslag 2011; zie bijlage 2 voor toelichting 


Operationele kernpunten Q4 2011 

Direct & Institutioneel
Omzetgroei van 11% waarvan 2% autonoom.
EBITA-marge uit gewone bedrijfsvoering 8,6%. 
Assist in Duitsland geconsolideerd per 29 december 2011.

Apotheken Nederland
Omzetdaling van 3% door daling groothandelsomzet onder invloed van aanhoudende prijsdruk en concurrentie.
Toename EBITA uit gewone bedrijfsvoering van € 0,9 miljoen 

Apotheken Polen
Autonome omzettoename van 7% teniet gedaan door daling zloty. 
Omzetgroei apotheken hoger dan de marktgroei.
Lichte toename EBITA uit gewone bedrijfsvoering.
Al met al bouwen wij, gesteund door onze gezonde financiële positie, verder aan de internationale, winstgevende groei van Mediq. Onze strategische prioriteiten voor 2012 zijn onveranderd: groei van Direct & Institutioneel, verdere uitbouw van onze leidende apotheekketens en efficiencyverbeteringen.” 

Marc van Gelder, CEO:
"De resultaten over het vierde kwartaal van 2011 waren sterk. De EBITA uit gewone bedrijfsvoering nam met 16% toe, onder meer onder invloed van de internationale verkoop van medische hulpmiddelen aan patiënten en zorgprofessionals. 

In financieel opzicht lieten de resultaten over 2011 een gemengd beeld zien. Enerzijds steeg de EBITA uit gewone bedrijfsvoering met 7%. Anderzijds stond de organische omzetgroei onder druk  van maatregelen van overheden en verzekeraars om de zorg ook op langere termijn betaalbaar te houden. Ook nam de omzet van onze Nederlandse en Poolse farmaceutische groothandels-activiteiten af.

Ons grootste succes over 2011 is de verdere versteviging van de strategische en operationele fundamenten van Mediq. Met enkele belangrijke acquisities hebben we ons Direct & Institutionele segment verder versterkt, waarmee we toekomstige groei zeker stellen. Bij Apotheken Nederland zijn we met het geïntegreerde farmaceutische zorgprogramma goed voorbereid op de marktliberalisatie vanaf 2012.''

Mediq.com maakt gebruik van cookies.

Om de website van Mediq goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.