{{Message}}

Utrecht, 12 december 2014

Mediq kondigt vandaag aan dat Jesper Boysen, Executive Vice President Nordics Baltische Staten, het bedrijf zal verlaten en dat Joergen Kelkjaer zijn opvolger wordt.

Jesper Boysen trad in 2006 in dienst bij Mediq en was sinds 2009 EVP Nordics & Baltische Staten. Jesper Boysen was verantwoordelijk voor zes acquisities en speelde daarmee een belangrijke rol in het opbouwen van Mediq’s positie in de zorgmarkt van de Nordics en de Baltische Staten. 

Joergen Kelkjaer is benoemd per 1 januari als EVP Nordics & Baltische Staten. Hij heeft jaren ervaring met het succesvol uitvoeren van groeistrategieën binnen bedrijven. Joergen Kelkjaer was Managing Director bij Tjellesen Max Jenne (onderdeel van Celesio) sinds 2009. Daarvoor bekleedde Kelkjaer verschillende management posities bij onder andere Novo Nordisk, NNE Pharmaplan en Nomeco. Kelkjaer heeft de Deense nationaliteit.

Arthur de Bok, CEO Mediq: “Ik wil graag Jesper Boysen bedanken voor zijn vele jaren bij Mediq. Jesper bouwde de succesvolle basis voor onze groei in de Nordics en de Baltische Staten. We wensen hem het allerbeste. Tegelijkertijd ben ik blij dat Joergen toetreedt tot de Executive Committee. Ik ben ervan overtuigd dat met zijn ervaring, we onze internationale positie verder kunnen versterken.” 

Mediq levert medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en bijbehorende zorg in 14 landen. De focus van Mediq ligt op het versterken van de internationale positie, door zowel autonoom te groeien als met acquisities. Mediq heeft de zoektocht naar acquisities geïntensiveerd en daarom Leah Bayer benoemd als Director Business Development en Mergers & Acquisitions. Bayer heeft de Amerikaanse nationaliteit en heeft onder meer gewerkt voor Siemens AG, IBM Consulting Services, Bain & Company, en meest recent voor Davita, een dienstverlener in de zorg. 

Maarssen/Utrecht, 09 december 2014

Krachtenbundeling Brocacef Groep en Mediq Apotheken Nederland creëert sterke farmaceutische zorgpropositie

Nieuwe combinatie toonaangevende partij in Nederlandse farmaceutische markt in zorg en klantwaardering 
Fijnmazig netwerk van apotheken in het hele land
Ondernemerschap Brocacef komt samen met innovatiekracht Mediq Apotheken
Consument profiteert van goede, bereikbare en betaalbare zorg
Het samen versneld ontwikkelen van innovatieve farmaceutische zorgprogramma’s
Samen verder bouwen aan de goede samenwerking met zorgverzekeraars

Brocacef Groep NV (“Brocacef”) kondigt de voorgenomen acquisitie aan van Mediq Apotheken Nederland B.V. met als doel de toonaangevende totaal-leverancier van zorg in Nederland te worden. Brocacef beoogt met de overname goede betaalbare zorg ten behoeve van alle klantgroepen aan te blijven bieden. De transactie omvat naast de apotheken en de groothandel van Mediq Apotheken ook de bedrijfsonderdelen actief in de levering van geneesmiddelen aan ziekenhuizen en het aanbieden van logistieke dienstverlening.

De nieuwe combinatie is een toonaangevende partij in de farmaciemarkt met een omzet van EUR 2,1 miljard, een landelijk dekkend netwerk van apotheken, 5.300 medewerkers en een compleet aanbod van farmaceutische producten en diensten. Het ondernemende Brocacef en innovatieve Mediq Apotheken vullen elkaar goed aan zowel geografisch als in het aanbod. Zo heeft Mediq Apotheken veel ervaring in het succesvol exploiteren van de apotheekformule, met als voorbeeld het succesvol geïntegreerde farmaceutische zorgprogramma. De ondernemende Brocacef Groep groeide de afgelopen jaren sterk door in te spelen op de behoeftes van de klanten wat zich vertaalt in een hoge klantwaardering.

Het is de intentie dat alle apotheken op termijn BENU gaan heten en dat de diensten voor de zakelijke klanten onder de naam Brocacef verder blijven gaan. De komende tijd zal een gezamenlijk integratieplan worden opgesteld.

Peter de Jong, voorzitter van raad van bestuur Brocacef Groep, licht toe: “Brocacef en Mediq Apotheken vullen elkaar goed aan. De overname is een logische stap, waarmee Brocacef inspeelt op de ontwikkelingen in de markt, met als doel goede zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. Door de schaalgrootte zijn verdere investeringen mogelijk in de ontwikkeling van innovaties. Ik verwelkom met trots de medewerkers van Mediq Apotheken Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat ook de klant van deze overname profiteert. Deze overname zal gezondheidswinst opleveren.” 

Arthur de Bok, CEO Mediq: “Binnen Mediq zijn de twee bedrijfsonderdelen Mediq Apotheken Nederland en Mediq Direct & Institutioneel verschillend in dynamiek, activiteiten en strategie. In tegenstelling tot Mediq Apotheken opereert Mediq Direct & Institutioneel internationaal en levert medische hulpmiddelen en bijbehorende zorg in 14 landen. Wij hebben besloten om verder focus aan te brengen binnen Mediq, door het verder groeien van de positie van Mediq Direct & Institutioneel en een nieuwe eigenaar te vinden voor Mediq Apotheken. Mediq heeft in de afgelopen maanden zorgvuldig onderzoek gedaan naar de strategische opties met inachtneming verschillende belangen en het toekomstige succes van Mediq Apotheken. Ik ben er zeker van dat Mediq Apotheken een goede partner heeft gevonden in Brocacef.”

De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. Naar verwachting zal de overname volgend jaar geëffectueerd worden. De (centrale) ondernemingsraden van beide organisaties zijn geconsulteerd. Ook de vakbonden zijn van de voorgenomen overname op de hoogte gebracht.

Over de financiële details van de transactie worden geen mededelingen gedaan.

Utrecht, 28 november 2014

Mediq heeft Niels Hower benoemd tot Executive Vice President Sourcing. Met ingang van 1 december is Hower verantwoordelijk voor inkoop, de ontwikkeling van private label en kwaliteit.

In zijn vorige functie was Niels Hower directeur Inkoop Non-Food bij Kaufland. Daarvóór 
werkte Hower in diverse leidinggevende functies onder meer voor Praktiker AG en de 
Metro Group. Hower is 41 en heeft de Duitse nationaliteit.
Arthur de Bok, CEO: “We zijn blij Niels te verwelkomen bij het team om verder te bouwen 
aan strategische samenwerkingen met onze leveranciers en het blijven ontwikkelen van 
ons productaanbod aan al onze doelgroepen.”

Utrecht, 20 november 2014

Philips en Medisch Service Nederland, onderdeel van Mediq, hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst bekendgemaakt voor het leveren en onderhouden van een breed portfolio aan echografie-apparatuur aan huisartsenpraktijken. Huisartsen kunnen met de apparatuur straks zelf veelvoorkomende en laagdrempelige diagnostische onderzoeken uitvoeren en hun patiënten gerichter behandelen of doorverwijzen naar een specialist.

Door de toenemende kwaliteit, flexibiliteit en kosteneffectiviteit speelt echografie een steeds belangrijkere rol in de diagnostiek. Ook het aantal huisartsen dat echografie inzet bij onderzoek neemt toe. Zij kunnen echografie inzetten bij patiëntenonderzoek in de buikstreek zoals maag, lever en darmen

Voor Philips betekent de samenwerking dan ook een nieuwe stap in de eerstelijnszorg in Nederland. Medisch Service Nederland is al ruim 20 jaar leverancier van medische verbruiksmiddelen, instrumenten en apparatuur aan onder meer huisartsen en verloskundigen. Samen kunnen de organisaties de groeiende groep huisartsen die gebruik wil maken van echografie in hun praktijk voorzien van professionele dienstverlening met de nieuwste technologieën, onderhoud en training.

“We zien bij huisartsen een toenemende behoefte om medische beeldvorming in te zetten in hun praktijk om zo de kwaliteit en efficiëntie van hun dienstverlening te verhogen in een tijd dat de zorgvraag sterk stijgt en er moet worden gekeken hoe we iedere patiënt nu en in de toekomst kunnen voorzien van gerichte en goede zorg”, stelt Henk Valk, General Manager van Philips Healthcare Benelux. “Met deze samenwerking en de dienstverlening die we hebben ontwikkeld kunnen we huisartsen daarbij nu optimaal ondersteunen.”

Medisch Service Nederland is sinds 2011 onderdeel van Mediq, dat internationaal samenwerkt met zorgprofessionals aan initiatieven om efficiëntie in de zorg te vergroten. “Medisch Service Nederland is al ruim 20 jaar partner van huisartsen. De samenwerking met Philips biedt ons nu de mogelijkheid de bewezen techniek van Philips uit het ziekenhuis ook naar huisartsen te brengen”, zegt Ronald Hoozemans, algemeen directeur van Mediq Medeco en Medisch Service Nederland.

Tijdens het  NHG-Congres ‘Dokteren doe je niet alleen’ op vrijdag 21 november in de RAI in Amsterdam zullen Philips en Medisch Service Nederland diverse handzame echosystemen laten zien.

Zie voor meer informatie http://www.medischservice.nl/echografie 

Utrecht, 06 november 2014

De nieuwe Scan App van Mediq CombiCare maakt een einde aan het tijdrovend invullen van bestel- en verantwoordingsformulieren voor continentiemateriaal. Met een handige app op een tablet, bestellen urologie- en continentieverpleegkundigen in 90 seconden snel en foutloos deze medische hulpmiddelen. Tijd en aandacht gaan nu naar de patiënt en niet naar het handmatig invullen van formulieren.

Mediq werkt samen met zorgprofessionals aan initiatieven om efficiency in de zorg te vergroten. De Scan App is een van de producten die het verschil maken.

Eveline de Ruijter, verpleegkundige in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, werkt al een tijdje met de Scan App van Mediq CombiCare. Zij ervaart de voordelen in de praktijk. “Werken met de Scan App gaat veel sneller dan het met de pen invullen van de formulieren. De Scan App is eenvoudig in gebruik. Ik zie meteen na het scannen van de QR-code de inhoud van het pakket medische hulpmiddelen op het scherm. Bovendien reduceert de app het aantal fouten tot nul: verantwoordingsformulieren komen niet meer retour, dat scheelt ook tijd en veel irritatie! En belangrijker: ik heb nu meer tijd en aandacht voor de patiënt.”

30.000 patiënten
Jaarlijks krijgen in Nederland ruim 30.000 patiënten na ontslag uit het ziekenhuis een zogenaamde startersset met continentiemateriaal mee. In de set treft de patiënt de onmisbare medische hulpmiddelen aan, zoals kathetermateriaal of absorberende continentiehulpmiddelen. Bestellen, invullen van de verantwoordingsformulieren voor zorgverzekeraars, controleren en afleveren van deze starterssets kost verpleegkundigen in het ziekenhuis echter veel tijd. Tijd die er niet altijd is.

De Scan App werkt snel en eenvoudig. “Op dit moment gebruiken verpleegkundigen in vijf ziekenhuizen naar volle tevredenheid de Scan App”, vertelt Bas Brookman, productmanager van Mediq CombiCare. “Mediq stelt de tablet en de app beschikbaar aan verpleegkundigen. De Scan App werkt onafhankelijk van het automatiseringssysteem van het ziekenhuis en kan dus overal worden ingezet. We verbeteren continu de mogelijkheden van de app en onderzoeken nu of we het systeem voor meer medische hulpmiddelen in het ziekenhuis kunnen gebruiken.”

Tijdens het 15-jarig jubileumsymposium van de V&VN Urologie Verpleegkundigen op 
21 november in het CineMec in Ede toont Mediq CombiCare de nieuwste versie van de  Scan App. 
De Scan App is een van de voorbeelden hoe Mediq samen met zorgprofessionals de efficiency in de zorg wil vergroten. Mediq CombiCare is marktleider in stoma-, continentie- en wondverzorgingsmaterialen en is al meer dan 15 jaar partner van ziekenhuizen en verpleegkundigen.

Utrecht, 24 juni 2014

Mediq past de organisatiestructuur aan om adequaat in te spelen op de snelle veranderingen in de zorg. Vandaag heeft Arthur de Bok, CEO, de nieuwe samenstelling van de Executive Committee van Mediq bekend gemaakt.

Mediq is een belangrijke internationale speler en streeft naar een goede balans tussen 
het verbeteren van de zorg voor patiënten en de zorg betaalbaar te houden. Hiermee 
komen wij tegemoet aan de wensen van onze klanten: patiënten, zorgverleners en 
zorgverzekeraars. De uitdagingen waar we voor staan, vragen focus in onze 
internationale strategie: meer samenwerking, snellere groei van de onderneming en 
aandacht voor functionele disciplines. 
 
Binnen de nieuwe structuur is de volgende onderverdeling gemaakt: 
• Landenclusters: daarmee zit Mediq dichter op de lokale markten en ook dichter 
op de klant. 
• Functionele disciplines: inkoop, supply chain management en standaardisering 
van internationale bedrijfsprocessen. Het doel van de functionele disciplines is de 
organisatie efficiënter te maken. 
• Mediq Apotheken Nederland 
• Human Resource Management 
De Raad van Bestuur blijft bestaan uit Arthur de Bok (CEO) en Hans Janssen (CFO). 
 
Arthur de Bok, CEO: “Met een sterk gemotiveerd en deskundig team ben ik ervan 
overtuigd dat we met deze nieuwe structuur goede en betaalbare zorg kunnen blijven 
verlenen. Door onze business units lokaal beter te ondersteunen, kunnen zij zich nog 
meer richten op het bieden van toegevoegde waarde in de zorg. Kwaliteit van leven 
verbeteren door patiënten in staat te stellen zo lang mogelijk te blijven participeren in de 
maatschappij, dáár draait het om.” 
 
Met ingang van 1 juli bestaat de Executive Committee van Mediq uit: 
• Arthur de Bok, CEO en Voorzitter Raad van Bestuur. 
• Hans Janssen, CFO en lid Raad van Bestuur. 
• Marcel van den Broek, Executive Vice President Benelux, Frankrijk en VS. 
• Jesper Boysen, Executive Vice President Nordics en Baltische Staten. 
• Bernd Uhlmann, Executive Vice President Duitsland, Zwitserland en Hongarije. 
• Jan Dekker, CEO Mediq Apotheken Nederland. 
• Peter Kleij, Group Director HR. 
• Tony Webster, Group Director Supply Chain Management. 
• Thie Watse Brouwer; Executive Vice President Business Transformation. 
 
Bernd Uhlmann, Peter Kleij, Tony Webster en Jan Dekker treden nieuw toe tot de 
Executive Committee. Allen zijn reeds werkzaam voor Mediq. 

Utrecht, 27 mei 2014

Met ingang van 1 juni neemt Thie Watse Brouwer plaats in de groepsdirectie van Mediq in de nieuwe functie van Executive Vice President Business Transformation. Brouwer richt zich op de verdere optimalisering en standaardisering van Mediq’s internationale bedrijfsprocessen.

Brouwer is sinds 2005 in dienst bij Mediq. Hij begon als operations directeur bij OPG Groothandel en was daarna onder meer CFO bij Byram Healthcare, de Amerikaanse business unit van Mediq. Zijn laatste functie was algemeen directeur Mediq Direct in Nederland. 
 
Arthur de Bok, CEO: “De zorgwereld is volop in beweging en Mediq is hierin een belangrijke internationale speler. Mediq speelt in op de veranderende markt waarbij we streven naar een goede balans tussen kwalitatief hoogwaardige én betaalbare zorg. Door onze bedrijfsprocessen te harmoniseren, verhogen wij onze efficiëntie. Met zijn jarenlange internationale ervaring bij Mediq, zijn we ervan overtuigd dat Thie Watse de juiste man is om dit te realiseren. 

Utrecht, 23 april 2014

Met de afronding van de verkoop van ACP Pharma in Polen 14 april jongstleden, zal Gerben Klein Nulent met ingang van 1 mei terugtreden als lid van de groepsdirectie Mediq. Gerben Klein Nulent blijft als adviseur verbonden aan het managementteam van Mediq Apotheken Nederland en zal in die hoedanigheid Mediq blijven vertegenwoordigen, waaronder als voorzitter van de ASKA (Associatie van Ketenapotheken).

Gerben Klein Nulent: “Bijna 20 jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij Mediq. Eerst als CEO Mediq Apotheken Nederland, daarna als CEO ACP Pharma in Polen en lid van de groepsdirectie. De afronding van de verkoop van onze apotheek- en groothandelsactiviteiten in Polen, is voor mij een logisch moment om terug te treden. Ik ben zeer trots aan de wieg te hebben gestaan van de grootste apotheekketen in 
Nederland en de introductie van Mediq Apteka in Polen.” 
 
Rob ter Haar, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De Raad van Commissarissen en de groepsdirectie zijn Gerben dankbaar voor zijn significante bijdrage de afgelopen jaren. Mede onder zijn leiding heeft OPG zich ontwikkeld van farmaceutische groothandel tot een leidende nationale apotheekketen, Mediq Apotheken.” 

Utrecht, 21 maart 2014

De Raad van Commissarissen kondigt aan dat met ingang van 1 april Arthur de Bok de nieuwe CEO en Voorzitter Raad van Bestuur van Mediq wordt.

Arthur de Bok (1962) heeft uitgebreide internationale ervaring en meerdere directiefuncties bekleed bij Goodyear Tire & Rubber Company en bij Procter & Gamble. In zijn laatste functie was hij President Goodyear EMEA. 
 
Arthur de Bok zal zijn brede business expertise inzetten om de positie van Mediq als internationale dienstverlener in de zorgmarkt te versterken. 
 
Rob ter Haar, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De Raad van Commissarissen en het managementteam van Mediq zijn enthousiast over het aantreden van Arthur de Bok. De wereld van zorg is voortdurend in beweging en Mediq is hierin een belangrijke internationale speler. We zijn ervan overtuigd dat Arthur, met zijn uitgebreide ervaring, de aangewezen persoon is om Mediq op deze ontwikkeling te laten inspelen en daarmee de vooraanstaande positie die Mediq heeft verder uit te bouwen.” 

Utrecht, 30 januari 2014

Marc van Gelder, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Mediq, heeft vandaag aangekondigd dat hij besloten heeft om na negen jaar terug te treden als CEO van Mediq. Van Gelder heeft dit besluit genomen in goed overleg met de Raad van Commissarissen.

Marc van Gelder: “Nu Mediq de afgelopen negen jaar is uitgegroeid tot een internationale speler in de zorgsector, is het voor mij een natuurlijk moment om de leiding over te dragen. 2013 was een goed jaar voor Mediq, waarin we de overgang van een beursgenoteerde naar een private onderneming succesvol hebben afgerond. Ik ben enorm trots en dankbaar dat ik Mediq de afgelopen negen jaar heb mogen leiden en de mogelijkheid heb gehad om samen te werken met een fantastisch en toegewijd Mediq-team.” 
 
Rob ter Haar, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De Raad van Commissarissen is Marc dankbaar voor zijn leiderschap gedurende de afgelopen negen 
jaar. In deze periode heeft Mediq zich ontwikkeld van een nationale apotheekketen en groothandel (OPG) naar een internationale leverancier van medische hulpmiddelen, geneesmiddelen en bijbehorende zorg aan patiënten en zorgprofessionals. Met vestigingen in 15 landen. Onder leiding van Marc heeft Mediq tevens haar leiderschap in de Nederlandse apotheekmarkt versterkt door het merk ‘OPG’ te wijzigen in ‘Mediq’. 
Door de kracht en de cultuur van alle in de afgelopen jaren geacquireerde ondernemingen te combineren, veranderde Marc het bedrijf in de internationale onderneming in de zorg die het nu is.” 
 
Naar een opvolger voor Marc wordt gezocht. Rob ter Haar werkt de komende periode, samen met Marc en de andere leden van de Groepsdirectie van Mediq, aan een 
zorgvuldige overdracht van de verantwoordelijkheden van Marc aan een nieuwe CEO.

Utrecht, 18 januari 2014

Onder verwijzing naar het persbericht van Advent International van vandaag, ingevolge artikel 15 lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft, bericht Mediq dat Advent het openbaar bod dat zij op 8 november 2012 uitbracht op alle uitstaande en geplaatste aandelen Mediq heeft verhoogd van € 13,25 per aandeel tot € 14,00 per aandeel.

De biedprijs van € 14,00 is definitief en kan dus niet meer verhoogd worden. De biedprijs is verhoogd met € 0,75 ten opzichte van het initiële bod. Deze vertegenwoordigt een biedpremie van 61,8% ten opzichte van de slotkoers van 21 september 2012, de dag voor de oorspronkelijke aankondiging. 

Op 4 januari 2013 verlengde Advent de aanmeldingstermijn, die oorspronkelijk op diezelfde dag afliep, met twee weken tot 18 januari 17.40 uur. Op dat moment was in totaal circa 54 % van de aandelen aangemeld. Als gevolg van het Besluit openbare biedingen Wft zal de aanmeldingstermijn van het bod in verband met deze prijsverhoging verlengd worden met zeven werkdagen vanaf het moment van verhoging. De aanmeldingstermijn zal derhalve nu aflopen op 29 januari 2013 om 17.40 uur. 

Mediq.com maakt gebruik van cookies.

Om de website van Mediq goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.