{{Message}}

De Meern, 30 januari 2018

Als afsluiting van de nationale eHealthweek heeft Mediq, aanbieder van medische hulpmiddelen en zorgoplossingen, de DiaCare app gelanceerd door deze beschikbaar te stellen voor Android- en IOS-gebruikers.

Deze eHealth oplossing biedt mensen met diabetes inzicht in hun dagelijkse bloedglucosewaarden. Elke glucosemeting wordt automatisch doorgezet naar de mobiele telefoon en weergegeven in eenvoudig leesbare grafieken. De app toont direct het effect van gedrag en voeding op de bloedglucosewaarden van de gebruiker en laat zien hoe dit patroon er over de tijd uitziet. Hierdoor hebben mensen met diabetes meer inzicht in hun glucosewaarden, worden zij ondersteund in hun zelfmanagement en consultvoorbereiding en hebben zij meer grip op hun leven met diabetes. De eerste gebruikers zijn zeer positief. “Ik kan glucosepieken nu beter herleiden en dat geeft rust”, vertelt een gebruiker.

Zorgprogramma DiaCare voor meer zelfregie De app is ‘los’ te gebruiken, maar wordt bij voorkeur gebruikt binnen het zorgprogramma DiaCare. Dit is een zorgprogramma van Mediq waarmee mensen met diabetes samen met hun behandelaar hun zelfmanagement verbeteren en consulten, educatie en contactmomenten op afstand doelmatiger kunnen inzetten. De behandelaar heeft – na toestemming van de patiënt – ook realtime inzicht in de glucosewaarden, waardoor hij zorg op afstand kan bieden en met stabiele patiënten kan overleggen of een periodiek consult wel gewenst is. Het doel van DiaCare: betere gezondheidsuitkomsten, betere ervaren kwaliteit van zorg en een efficiënter zorgproces tegen lagere zorgkosten. Samen met het Slingeland Ziekenhuis en met steun van ONVZ, heeft Mediq onderzoek laten verrichten naar de effecten van dit zorgprogramma. Eén van de resultaten is dat patiënten aangeven meer regie te hebben gekregen en met meer zelfvertrouwen in staat zijn om beslissingen over hun eigen gezondheid te nemen.

Mogelijk gemaakt door Mediq’s eHealthplatform. DiaCare is een van de laatste toepassingen van Mediq’s eHealth platform Connected Care. Dit digitale platform maakt het mogelijk om zorg thuis te leveren, waarbij een zorgverlener kan monitoren op afstand en de patiënt zelf de regie kan hebben en houden. Naast DiaCare ondersteunt het ook zorgprogramma’s voor medische voedingstherapie, gezond slapen/OSAS, thuisdialyse, oncologische zorg thuis en stomazorg. “We hebben Connected Care ontwikkeld in nauwe samenwerking met patiënten, zorgverleners en partners. Samen met hen willen we continu innoveren en verbeteren zodat onze eHealth oplossingen ook daadwerkelijk relevant blijven voor gebruikers en geborgd worden in de zorg. Pas dan kunnen we echt het verschil maken in het leven van mensen met een chronische ziekte”, aldus Adri Kraa, Group Director Digital bij Mediq.

Mediq.com maakt gebruik van cookies.

Om de website van Mediq goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.