{{Message}}

Arjen Linders is gestart als algemeen directeur van Mediq Benelux. Hij komt van Philips, waar hij onder andere Senior Vice President & Market Leader Personal Health voor Noord-Amerika was. In de 20 jaar dat hij bij dit concern werkte, deed hij in managementfuncties in Nederland, Oost-Europa en de Verenigde Staten veel ervaring op in persoonlijke gezondheid, persoonlijke verzorging, slaap- en beademingszorg en consumer lifestyle. Deze expertise wil hij bij Mediq inzetten om bij te dragen aan het borgen van de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in brede zin.

Vernieuwende blik
Mediq-CEO Christian Wojczewski is blij met deze versterking van het Europese leiderschapsteam: ‘Mediq wil verandering brengen in een markt die onder druk staat. Daarom zetten wij steeds vaker producten en ondersteunende diensten in om zorgpaden te verbeteren. Arjen kent de markt vanuit meerdere andere velden dan medische hulpmiddelen. Zijn vernieuwende blik is precies wat we nodig hebben om waarde toe te voegen.’

Langer gezond en zelfredzaam zijn
‘De medewerkers van Mediq zetten zich dagelijks in voor kwalitatief goede en toegankelijke hulpmiddelenzorg en voor kwaliteit van leven van mensen met een chronische of ernstige ziekte. Hierbij gaat veel aandacht uit naar innovaties en mogelijkheden om technologie te benutten om mensen te helpen om langer gezond en zelfredzaam te zijn. Ik vind het erg mooi om deel van deze professionele organisatie uit te maken’, aldus Arjen Linders. 

De Meern, 4 juli 2019

Mediq, toonaangevende aanbieder van medische hulpmiddelen en zorgoplossingen voor patiënten en zorginstellingen, en NAAST, specialist in zorg op afstand, hebben vandaag een meerjarige strategische samenwerkingsovereenkomst getekend om zorg naar huis te faciliteren. De samenwerking start met het 24/7 toegankelijk maken van gespecialiseerde verpleegkundige zorg in de thuissituatie door het inzetten van beschikbare e-health technologie. Deze dienst is een eerste stap in het realiseerbaar maken van steeds meer zorg op afstand en zelfregie in de thuisomgeving.

De samenwerking van Mediq en NAAST komt voort uit de noodzaak die beide organisaties zien om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen binnen het huidige zorglandschap. Zorg van morgen gaat niet alleen over hoge zorgkosten en een tekort aan personeel, maar juist ook over de kansen die technologie en e-health bieden om de druk op zorgprofessionals te verminderen en zorg op de juiste plek te leveren. De bundeling van de kennis over en gebruik van medische hulpmiddelen met 24/7 technologie maakt zorg op afstand voor een grote groep patiënten toegankelijk. Door te handelen vanuit het principe ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is eveneens substitutie van zorg realiseerbaar. Doordat patiënten op afstand worden gemonitord, worden zorgverleners ontlast in hun zorgtaken, waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor zijn of haar kerntaken. Tegelijkertijd wordt de patiënt gefaciliteerd om zelf meer regie te kunnen nemen.


Gezamenlijk toewerken naar de juiste zorg op de juiste plek. 

Door dit partnership is het nu mogelijk dat patiënten thuis intensiever worden bijgestaan in hun zelfredzaamheid, uiteraard na overleg met de behandelaar. “Zelfregie is een mooi streven, maar werkt alleen als dit goed wordt gefaciliteerd en vakkundig is ingeregeld. De gespecialiseerde expertise van Mediq is een sterke aanvulling op onze professionele 24/7 dienstverlening op afstand” aldus René Baljon, directeur van NAAST. “Met deze samenwerking kunnen we meer patiënten en behandelaren ondersteunen bij zorg en gezondheid in de thuisomgeving en dat is van belang om bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek en in het bijzonder meer zorg thuis”, vult Peter de Lange, Strategic Partners directeur van Mediq aan. Het partnership houdt in dat NAAST en Mediq de komende drie jaren o.a. meer hulpmiddelenzorg op afstand inrichten, meer medische specialistische zorg thuis en in de eerstelijn gaan faciliteren én willen bijdragen aan meer nieuwe transmurale zorgpaden. Kortom, voor beide partijen is dit dan ook een stap op weg naar nieuwe vormen van dienstverlening in het belang van patiënten én zorgverleners.

De Meern, 22 mei 2019 – Mediq, de toonaangevende aanbieder van medische hulpmiddelen en zorgoplossingen voor patiënten en zorginstellingen, heeft vandaag de acquisitie bekendgemaakt van Puls, een belangrijke speler in de Noordse zorgmarkt. Het bedrijf is gevestigd in Moss, Noorwegen. Met de acquisitie versterkt Mediq haar leidende positie in ziekenhuisoplossingen in de Noordse regio. Het hoofdkantoor van Mediq is gevestigd in De Meern.

Puls is distributeur van medische producten en apparatuur in Noorwegen en Denemarken en heeft een uitstekende marktreputatie en laat een positieve groei zien. Door de acquisitie wordt de sterke portefeuille van exclusieve producten en technische expertise van Puls gecombineerd met de toonaangevende positie van Mediq als aanbieder van oplossingen voor ziekenhuizen binnen Europa. Mediq neemt Puls over van Handicare, een wereldwijde marktspeler in oplossingen ter verbetering van de onafhankelijkheid van gehandicapten en ouderen.

Christian Wojczewski, CEO Mediq: “Met deze acquisitie bouwen wij voort op ons streven om de kwaliteit van leven voor mensen met een chronische of ernstige aandoening te verbeteren. Op deze wijze brengen wij overal in de waardeketen van de zorg verbindingen tot stand. Als Mediq hebben wij de ambitie om te blijven groeien, zorguitkomsten te blijven verbeteren en tegelijkertijd de zorg betaalbaar te houden. Met veel genoegen heet ik Puls en haar medewerkers welkom bij Mediq. Het team van Puls en de Mediq-bedrijfsonderdelen in Noorwegen en Denemarken vullen elkaar goed aan. We zien ernaar uit om met elkaar Puls verder te ontwikkelen en voor onze klanten, leveranciers en patiënten in de Noordse regio een nog sterkere partner te worden.”

Mediq.com maakt gebruik van cookies.

Om de website van Mediq goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.