{{Message}}

MVO


Mediq wil graag effecten op het milieu terugdringen op die terreinen waarop wij de grootste invloed hebben: afval en transport.


Afval
De goederen die wij inkopen, worden in pakketten afgeleverd. Wij pakken deze uit en her-verpakken de goederen, waarbij het uitpakken tot afval leidt. Onze distributieactiviteiten zijn dan ook verantwoordelijk voor het merendeel van het afval dat wij genereren. Een aanzienlijke hoeveelheid van het door ons geproduceerde afval, zoals papier en karton, is geschikt voor hergebruik. Naast herbruikbaar afval, produceren wij ook een zekere hoeveelheid niet herbruikbaar afval, zoals afval van geneesmiddelen. Wij willen het aandeel herbruikbaar afval vergroten. 

Lean en Green Award voor het reduceren van CO2-uitstoot 
Wij distribueren goederen zowel naar ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en apotheken als rechtstreeks naar patiënten. CO2 uitstoot uit transport heeft daardoor een grote impact op het milieu. Om uitstoot te verminderen, gebruiken wij milieuvriendelijke brandstof en efficiënter en elektrisch vervoer in Nederland. Speciaal voor dit beleid hebben wij in Nederland de Lean and Green Award 2014 voor Personal Mobility ontvangen. Onder personenmobiliteit wordt verstaan: woon-werkverkeer, operationeel verkeer en zakelijk verkeer. Met dit resultaat  was Mediq een van de 21 bedrijven die zich hebben gecommitteerd aan minimaal 20% CO2-reductie binnen vijf jaar. Lean en Green is een non-profit netwerk om duurzame mobiliteit te promoten onder bedrijven en overheidsinstellingen.

Ook in 2012 hebben wij een Lean en Green Award ontvangen. Wij  ontvingen deze speciaal voor onze logistieke activiteiten. Ook daarvoor is het gelukt om het CO2-gebruik te verminderen. Zo is de logistieke planning herzien, waardoor de vrachtauto's de meest optimale routes rijden en op die manier minder kilometers rijden. Ook laat Mediq de wagens rijden op brandstoffen die minder belastend zijn voor het milieu of, waar mogelijk en efficiënt, op elektriciteit. Edward van Tuinen, Real Estate & Facilitair Manager bij Mediq: “Overigens bereikt Mediq met haar leaseauto-beleid vanaf 2011 gerekend al een besparing van 27% en daarmee hoort Mediq bij de koplopers. Het is het succesvolle resultaat van maatregelen zoals actief sturen op brandstofbeleid en de uitgifte van elektrische lease-auto’s.”

Mediq wil een werkomgeving scheppen waarin medewerkers zich uitgedaagd voelen, waarin ze hun vaardigheden en competenties kunnen ontwikkelen en waarin ze succesvol kunnen zijn. 


Om dit te bereiken is een HR-beleid opgesteld. Daarin staat een aantal kernpunten centraal: 
• Diversiteit 
Wij willen dat iedereen zich thuis voelt bij ons bedrijf en dezelfde kansen krijgt, ongeacht nationaliteit of geslacht. 
• Aantrekken en behouden 
Mediq wil capabele mensen aantrekken die flexibel en ambitieus zijn en een passie hebben voor werken in de gezondheidszorg. 
• Betrokkenheid 
Wij vinden het belangrijk om betrokken en trotse medewerkers te hebben, die zich achter de strategie van de onderneming scharen.  
• Personeelsontwikkeling 
Mediq heeft ontwikkelingsprogramma’s om ervoor te zorgen dat er beroep wordt gedaan op de talenten van medewerkers en dat ze worden uitgedaagd. Voor zeer getalenteerde medewerkers zijn er ook kansen op internationaal niveau. 
• Gezondheid en veiligheid 
Alle groepsmaatschappijen hanteren veiligheidsprocedures en voeren deze nauwgezet uit. Deze procedures zijn vastgelegd in handboeken en kwaliteitssystemen. Met behulp van veiligheidstrainingen worden logistieke medewerkers voorgelicht. 
• Klachten van medewerkers 
Wij beschikken over een integriteitsregeling. Zo kunnen werknemers een klacht indienen bij de Raad van Bestuur. Dit kan desgewenst anoniem.

Als onderneming in de gezondheidszorg hebben wij ook een maatschappelijke rol. We laten dit zien door projecten te steunen die dicht bij onze eigen activiteiten in de zorg staan. 


Aangezien Mediq is gespecialiseerd in de distributie van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, kunnen we in tijden van nood ook praktische hulp bieden, zoals verbandmiddelen, infuusmaterialen, geneesmiddelen en medische apparatuur. Daarnaast steunt Mediq een groot aantal plaatselijke initiatieven. Eén thema heeft Mediq in het bijzonder omarmd: jongeren met diabetes. 

Jongeren en diabetes 
Jonge mensen met diabetes hebben een speciale plek in ons hart. Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die van grote invloed is op het dagelijks leven van de patiënten. Zij moeten dagelijks hun bloedsuikerpeil meten en insuline inspuiten. Dat is nogal een belasting, vooral als je nog jong bent. Jongeren met diabetes willen niet uit de toon vallen. Soms verzetten ze zich dan ook tegen de beperkingen die hun ziekte hun oplegt en komt het voor dat ze niet op tijd hun bloedsuikerpeil controleren of insuline inspuiten. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, zoals hypo- of hyperglycemie (een te laag of te hoog bloedsuikerpeil). Wanneer ze ouder zijn, kunnen complicaties optreden, zoals aandoeningen aan de kransslagaders, de nieren, de ogen en het zenuwstelsel. 
In alle landen waar wij in de directe distributie van diabetesmiddelen actief zijn, werken wij nauw samen met de lokale diabetesorganisaties. Op deze manier kan Mediq een verschil maken en ook werkelijk iets betekenen voor jongeren en diabetes. 

Sweet Talk
Een van onze projecten om jongeren met diabetes te steunen is Sweet Talk, een interactief theaterprogramma voor tieners met diabetes en hun ouders. Met humor spelen acteurs Izaira Kersten en Floris van Tilburg typische thuissituaties, met het doel een discussie tussen ouders en kinderen te starten.  

Izaira Kersten: “Toen ik op mijn 26e diabetes bleek te hebben, had dat een enorme impact op mijn leven. Het is me echter wel gelukt er op een positieve manier mee om te gaan. Omdat ik actrice ben en ambassadeur van het Diabetesfonds, wilde ik ook graag anderen helpen. Ik produceer shows waarbij diabetes de rode draad vormt. Dankzij Mediq heb ik in 2012 de ‘Sweet Talk’ workshop kunnen opzetten. Dit is bedoeld om jongeren met diabetes te ondersteunen, informeren en inspireren. Samen met Floris van Tilburg spelen we Sweet Talk in 2013 voor de jongeren en ook hun ouders.” Mediq was in 2013 succesvol in het organiseren van 27 workshops.

Mediq wil mensen helpen het uiterste uit hun leven te halen. 


Wij willen de gezondheid van patiënten verbeteren of hen helpen beter met hun ziekte om te gaan, of die nu tijdelijk of chronisch is. We helpen patiënten hun medische hulpmiddelen op de juiste manier te gebruiken. Ook verzorgt Mediq trainingen voor professionals, zodat zij hun zorg naar de patiënt kunnen verbeteren. 

Kwaliteit
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het leveren van veilige producten. Op het gebied van kwaliteit en veiligheid staan bij ons centraal: 
• Naleving van wet- en regelgeving 
• Interne richtlijnen en externe certificeringschema's 
• Beoordeling van leveranciers om kwaliteit te waarborgen en namaak te voorkomen
Onze leveranciers hebben onze CSR & Supplier Code of Conduct ontvangen. We verwachten dat zij deze code accepteren en naleven. Daarnaast vragen wij onze leveranciers van onze eigenmerkproducten om de Mediq Code of Conduct for Suppliers te tekenen.

Mediq.com maakt gebruik van cookies.

Om de website van Mediq goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.