Onze missie en visie

Onze missie: Mediq is een betrouwbare partner in de zorg die mensen in staat stelt het uiterste uit hun leven te halen.

Onze visie op wereldwijde uitdagingen in de gezondheidszorg

We staan aan de vooravond van ongekende demografische veranderingen. Ze werpen een ander licht op gangbare opvattingen over het recht op zorg. De snelle vergrijzing van de bevolking en - daarmee samenhangend - de sterke groei van het aantal patiënten met een chronische ziekte hebben vergaande gevolgen voor de gezondheidszorg en vormen een immense uitdaging: voor ons en voor de samenleving.

Bij Mediq beseffen we ons dat toegang tot zorg een sociaal recht is, maar geen vanzelfsprekendheid. Optimale zorg kan alleen toegankelijk blijven als we nieuwe oplossingen blijven ontwikkelen die leiden tot verbeteringen in de zorg. We moeten continu werken aan het verder verbeteren van zorgoplossingen en de focus verleggen van zorg in ziekenhuizen naar zorg bij patiënten thuis, waardoor de zorg betaalbaar blijft voor iedereen.

Onze kennis, onze expertise en ons internationale netwerk brengen grote verantwoordelijkheden met zich mee. Wij hebben de meeste impact als we onze schaal inzetten om de belangrijkste  uitdagingen in de gezondheidszorg aan te gaan door het samenbrengen van zorgverzekeraars, landelijke en gemeentelijke overheden en zorgprofessionals om gezamenlijk te komen tot een nieuwe aanpak en nieuwe oplossingen op het gebied van zorgoplossingen, zorgprocessen en logistiek. 

Het is onze ambitie de leidende wereldspeler te zijn in medische middelen die bij de patiënt thuis worden bezorgd. We willen het leven verbeteren van patiënten die lijden aan chronische aandoeningen. Onder meer door de noodzaak van ziekenhuisbezoek terug te dringen door behandeling in de eigen leefomgeving mogelijk te maken. Tegelijkertijd streven we voortdurend naar verbetering van zorgoplossingen en daarmee ook de zorguitkomsten. Tezamen zal dat leiden tot daling van de kosten en dragen wij bij aan een betaalbaar zorgsysteem.

Dat is onze belofte aan onze stakeholders en de samenleving.