{{Message}}

Veel mensen met een kwetsbare gezondheid maken zich zorgen doordat zij niet of beperkt in het ziekenhuis terechtkunnen. Dat geeft een onveilig gevoel en kan nadelige gevolgen hebben. Daarom biedt Mediq naast haar brede medische hulpmiddelenassortiment en gepersonaliseerde ondersteuning ook beeldzorg. Met Mediq Beeldzorg kunnen zorgprofessionals consulten op afstand verzorgen. Tevens kunnen patiënten bij vragen over materialen, problemen of complicaties hulp inroepen van een zorgcoach of gespecialiseerde verpleegkundige van Mediq. Hiervoor wordt online een afspraak voor een beeldzorgconsult ingepland.

Logische aanvulling op zorgoplossingen

“Het coronavirus leidt tot een stuwmeer aan uitgestelde zorg en veel druk op zorgprofessionals”, zegt Mediq-directeur Arjen Linders. “Beeldzorg kan voor veel mensen uitkomst bieden. Mediq faciliteert dit en zet gespecialiseerde verpleegkundigen en zorgcoaches in om vragen van patiënten te beantwoorden en het werk van zorgprofessionals te vergemakkelijken. Vaak kan een hulpvraag meteen opgelost of onder de aandacht van de behandelaar gebracht worden. Zo wordt voorkomen dat mensen doorlopen met problemen of klachten en dat onnodige complicaties ontstaan. Dit is een logische aanvulling op onze zorgoplossingen en e-health toepassingen zoals incontinentievraagbaak Pien, Voedingstherapie Plus, DiaCare voor mensen met diabetes en StomaLife.”

Meer mogelijkheden en betere resultaten

“Met Mediq Beeldzorg wordt eenvoudig en veilig een beeldverbinding gemaakt met patiënten. Zo wordt extra ondersteuning geboden in de veilige, vertrouwde thuisomgeving. De patiënt kan gehoord én gezien worden, zonder dat een fysieke ontmoeting nodig is. Ook artsen en verpleegkundigen kunnen de beeldbelfunctionaliteit van Mediq gebruiken voor consulten en controles. Zo hebben zij meer mogelijkheden om hun patiënten te helpen en worden samen betere resultaten bereikt.

De belangrijkste voordelen van beeldzorg:
  • Meekijken met de patiënt. De zorgverlener kan de patiënt zien en de urgentie van een zorgvraag goed inschatten.
  • Kwalitatieve en doelmatige zorg. Extra mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te bevorderen door persoonlijk contact en monitoring van de situatie van de patiënt.
  • Minder belasting en infectierisico. Mensen hoeven niet naar de praktijk, huisartsenpost of het ziekenhuis te komen. Dit betekent minder reizen en minder coronabesmettingsgevaar.
  • Eenvoudig en veilig. Het contact komt tot stand via een tablet, computer of mobiel en een beveiligde verbinding.
  • Altijd onder regie van de zorgprofessional. Bij contactmomenten met een gespecialiseerd verpleegkundige van Mediq krijgt de zorgprofessional binnen 24 uur terugkoppeling per mail.

Mediq neemt het Engelse H&R Healthcare Ltd over. Met de acquisitie van deze distributeur van wondverzorgingsproducten vergroot Mediq haar Europese footprint. Volgens Mediq-CEO Christian Wojczewski is H&R Healthcare de snelst groeiende distributeur van Mediq’s eigenmerkproducten voor wondverzorging. “We zijn erg blij dat het management en team onze groep komen versterken. Samen zijn we nog beter in staat om de zorgmarkt van de best mogelijke producten en diensten en de bijbehorende educatie en ondersteuning te voorzien.”

Gedeelde focus
H&R Healthcare wordt een aparte entiteit binnen Mediq en oprichter Mike Hoskins blijft algemeen directeur. Hij vertelt enthousiast over de goede match tussen de twee bedrijven. “We hebben eenzelfde focus op kwaliteitsproducten die aan de behoeften van patiënten en de National Health Service voldoen. Als onderdeel van Mediq kan H&R Healthcare de kernactiviteiten sneller uitbreiden en zich versterken voor bijvoorbeeld stoma- en continentiezorg. Ook kunnen we elkaars expertise op het gebied van wondzorg benutten voor bijvoorbeeld de educatie van zorgprofessionals en de ontwikkeling van innovaties die de gezondheid en het welzijn van patiënten ten goede komen.”

Patiëntuitkomsten verbeteren
Christian Wojczewski concludeert dat de overname uitstekend past in de strategie van Mediq die gericht is op het rechtstreeks leveren van medische hulpmiddelen aan patiënten, zorgprofessionals en zorginstellingen in Europa. “Mediq helpt mensen gezondheidsproblemen om hun leven te leiden zoals zij dat willen. Met H&R Healthcare kunnen we deze missie extra kracht bijzetten. Samen hebben we grotere slagkracht om patiëntuitkomsten te verbeteren en de zorgkosten beheersbaar te houden.”

H&R Healthcare
Het in 2006 opgerichte H&R Healthcare is een van de snelst groeiende distributeurs van medische hulpmiddelen in het Verenigd Koninkrijk. H&R Healthcare vertegenwoordigt vooraanstaande fabrikanten van wondmanagement-, compressie-, infectieziektebestrijdings- en huidbeschermingsproducten. Alle producten in het assortiment zijn zorgvuldig geselecteerd om de beste waarde voor de National Health Service te bieden, gemeten naar patiëntresultaten en kosteneffectiviteit. Het bedrijf is gevestigd in Hull en heeft ongeveer 40 mensen in dienst.

Utrecht, 12 februari 2020 - Mediq is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland (LAN). Deze vereniging richt zich op het verbeteren van de preventie en van de zorg voor de 1,2 miljoen mensen in Nederland met een chronische longziekte. “Samen werken we aan oplossingen voor mensen met longziekten op het gebied van onderzoek, zorgverbetering en eigen regie. Mediq is een belangrijke aanbieder van medische hulpmiddelen en zorgdiensten voor luchtwegaandoeningen. We zijn erg blij dat zij hun kennis en expertise in onze vereniging inbrengen”, zegt LAN-voorzitter drs. Clémence Ross-Van Dorp. Naast bedrijven zoals Mediq zijn ook patiënten-, beroeps- en brancheverenigingen, zorgverzekeraars, fondsen en onderzoek- en kennisinstellingen lid van de LAN.

Invloed op de kwaliteit van leven
De luchtwegzorg van Mediq strekt van verneveltherapie voor mensen met CF, COPD en astma en (P)OSA-therapie voor slaapapneu tot thuisbeademing en -monitoring en slijmuitzuiging. “Goede luchtwegzorg kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren”, stelt Arjen Linders, directeur van Mediq Nederland. “Het LAN-lidmaatschap past bij onze ambitie om samen te werken in de zorgketen om de luchtwegzorg kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dit begint met kennis vergaren en kennis delen en leidt mogelijk ook tot innovaties. Hoe meer we samenwerken in de keten, hoe beter wij de belangen van mensen met longziekten en zorgverleners kunnen dienen.”

Een groot en toenemend probleem
Elk uur overlijdt iemand in ons land aan een longziekte zoals astma, COPD (chronische bronchitis of emfyseem), longkanker, slaapapneu, cystic fibrosis, longfibrose, pulmonale hypertensie en sarcoïdose. De jaarlijkse zorgkosten voor longziekten bedragen circa drie miljard euro en de jaarlijkse kosten voor werkverzuim door longpatiënten één miljard euro. Naar verwachting neemt het aantal mensen met longziekten de komende jaren verder toe en schuift COPD op van de zesde naar de derde doodsoorzaak wereldwijd. In 2018 was dit voor 6.879 Nederlanders de onderliggende doodsoorzaak.

Over Long Alliantie Nederland
De Long Alliantie Nederland (www.longalliantie.nl) is een federatieve vereniging op het gebied van chronische longziekten. De doelen zijn het terugdringen van het aantal (nieuwe) longpatiënten, het terugdringen van de ziektelast en het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met een chronische longziekte. Leden van de LAN zijn patiënten-, beroeps- en brancheverenigingen, bedrijven, fondsen en andere organisaties die zich op de preventie en zorg bij chronische longziekten richten. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, participeren bedrijfsleden niet in de formele beleidsbepaling van de LAN.

Mediq heeft zijn commerciële organisatie aangepast en de category management-, sales- en marketingfuncties van de Benelux-organisatie versterkt. Vincent Bröring is benoemd als sales director, Roos Sorgdrager als category management director en Marcia Luijendijk als marketing director. “In de nieuwe organisatiestructuur zijn we veel meer rond de klant georganiseerd. Onder leiding van Vincent, Roos en Marcia kunnen onze opnieuw geformeerde teams optimaal samenwerken aan het verwezenlijken van onze ambities en groei”, zegt Arjen Linders, algemeen directeur van Mediq Benelux.

Betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg
Deze stap is een logisch vervolg op de transformatie die Mediq heeft ingezet na de verkoop van zijn apotheektak. Om de direct-to-patient en institutionele activiteiten te versterken, zijn ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Zo is fors geïnvesteerd in digitalisering, klantenserviceprocessen en een ultramodern fulfilment center in Bleiswijk. Verder introduceerde Mediq voor nagenoeg alle proposities innovaties die het zorgproces en het leven met een aandoening positief beïnvloeden. “In 2020 zetten we vol in op groei. Dit is belangrijk om te kunnen blijven bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de gezondheidszorg”, benadrukt Linders.

Vincent Bröring: sales director
Sinds 2019 speelde Vincent Bröring als interim supply chain director een belangrijke rol in de transformatie van de supply chain van Mediq. Eerder was hij viereneenhalf jaar Supply Chain Director bij Action. Ook werkte hij ruim elf jaar bij HEMA, waar hij functies als Director Operations, Sales Director en Expansion Manager vervulde. “Zijn change managementervaring en krachtige leiderschap zullen Mediq enorm helpen om onze marktpositie in onze dynamische markt te versterken”, aldus Linders.

Roos Sorgdrager: category management director
Roos Sorgdrager was de afgelopen twee jaar als director transformation verantwoordelijk voor strategisch programmamanagement binnen Mediq Benelux. Na haar studie econometrie werkte ze acht jaar bij McKinsey & Company. In haar nieuwe rol krijgt ze te maken met uitdagingen zoals assortimentsoptimalisatie en strategische vraagstukken om de dienstverlening nog beter te laten aansluiten op de zorgprofessional en de eindgebruikers. “We willen leveren wat onze klanten nodig hebben, zonder gedoe en met goede informatievoorziening over onze producten en behulpzame inzichten over de zorgpaden”, zegt Sorgdrager.

Marcia Luijendijk: marketing director
Marcia Luijendijk wordt verantwoordelijk voor marktsegmentmarketing, communicatie en digital marketing. Ze kwam eind 2018 bij Mediq als category manager respiratoir. Eerder werkte ze bij Johnson & Johnson Medical, Boehringer Ingelheim en GlaxoWellcome. Luijendijk: “In de strategie van Mediq levert e-health een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met een aandoening of ziekte. Waar mogelijk willen we zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie verplaatsen en mensen zoveel mogelijk zelf de regie over hun gezondheid geven. Het voelt als een geweldige kans om hier met mijn enthousiaste team aan mee te werken.”

Over Mediq
Iedere dag rekenen miljoenen patiënten én de toegewijde professionals die voor hen zorgen op de levering van medische hulpmiddelen en zorgoplossingen van Mediq. Als betrouwbare partner van patiënten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars focust Mediq voortdurend op het verbeteren van de zorguitkomsten en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Mediq is in 1899 opgericht en heeft leidende marktposities in twaalf Europese landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.

De nieuwe zorgoplossing Pien van Mediq vergemakkelijkt het leven van mensen met incontinentie én hun ondersteuning door zorgprofessionals. Pien is een altijd beschikbare kennisbank die assisteert bij alledaagse én ingewikkelde zaken. Op basis van de gebruikte continentiematerialen en de persoonlijke situatie van de patiënt verschaft Pien informatie op maat zoals instructievideo’s en tips. Daarnaast is er een telefonische hulplijn voor advies en vragen. Zo helpt Pien mensen om de overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie soepel te laten verlopen en snel hun ‘gewone’ leven weer op te pakken. Ook biedt Pien een antwoord op de taboedrempel om hulp te zoeken bij incontinentie.

Versterken eigen regie
‘Pien is ontwikkeld naar aanleiding van gesprekken die we met 75 patiënten en 30 zorgprofessionals voerden’, vertelt Marloes Timmers, productmanager continentiezorg bij Mediq. ‘Een belangrijke constatering was dat patiënten het lastig vinden om hulp te vragen. Dit leidt tot veel onnodig aanmodderen, meer kans op complicaties zoals urineweginfecties en extra werk voor de zorgprofessionals. Alle bevindingen hebben we verwerkt in Pien. Met Pien kunnen mensen in hun vertrouwde omgeving oefenen, bijvoorbeeld met zelf thuis katheteriseren en met aanbrengen, verwisselen en verwijderen van continentiemateriaal. Zo zorgt Pien er – in samenwerking met de continentieverpleegkundige, uroloog of arts – voor dat mensen steeds beter met incontinentie omgaan en zoveel mogelijk zelf kunnen doen.’

Altijd beschikbaar aanspreekpunt
Wat Pien zo speciaal maakt, is het op maat gesneden karakter in combinatie met de heldere instructievideo’s. Een ander belangrijk voordeel is het gemak van een altijd beschikbaar aanspreekpunt voor uitleg en vragen over absorberende en afvoerende producten en materialen. ‘Ik denk dat mijn patiënten en hun verzorgers enorm geholpen zijn met de praktische video’s en tips van Pien’, zegt Marga Boere. Ze is gespecialiseerd verpleegkundige continentiezorg met aandachtsgebied neuromusculaire aandoeningen bij ZorgBrug. ‘Zelf een blaaskatheter aanbrengen, is in het begin voor veel mensen een grote opgave. Met Pien kunnen ze na de uitleg van de neuroloog of verpleegkundige thuis rustig terugkijken hoe het werkt. Dat geeft een goed gevoel van rust, vertrouwen en veiligheid.’

Arjen Linders is gestart als algemeen directeur van Mediq Benelux. Hij komt van Philips, waar hij onder andere Senior Vice President & Market Leader Personal Health voor Noord-Amerika was. In de 20 jaar dat hij bij dit concern werkte, deed hij in managementfuncties in Nederland, Oost-Europa en de Verenigde Staten veel ervaring op in persoonlijke gezondheid, persoonlijke verzorging, slaap- en beademingszorg en consumer lifestyle. Deze expertise wil hij bij Mediq inzetten om bij te dragen aan het borgen van de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in brede zin.


Vernieuwende blik
Mediq-CEO Christian Wojczewski is blij met deze versterking van het Europese leiderschapsteam: ‘Mediq wil verandering brengen in een markt die onder druk staat. Daarom zetten wij steeds vaker producten en ondersteunende diensten in om zorgpaden te verbeteren. Arjen kent de markt vanuit meerdere andere velden dan medische hulpmiddelen. Zijn vernieuwende blik is precies wat we nodig hebben om waarde toe te voegen.’


Langer gezond en zelfredzaam zijn
‘De medewerkers van Mediq zetten zich dagelijks in voor kwalitatief goede en toegankelijke hulpmiddelenzorg en voor kwaliteit van leven van mensen met een chronische of ernstige ziekte. Hierbij gaat veel aandacht uit naar innovaties en mogelijkheden om technologie te benutten om mensen te helpen om langer gezond en zelfredzaam te zijn. Ik vind het erg mooi om deel van deze professionele organisatie uit te maken’, aldus Arjen Linders.

De Meern, 22 mei 2019 – Mediq, de toonaangevende aanbieder van medische hulpmiddelen en zorgoplossingen voor patiënten en zorginstellingen, heeft vandaag de acquisitie bekendgemaakt van Puls, een belangrijke speler in de Noordse zorgmarkt. Het bedrijf is gevestigd in Moss, Noorwegen. Met de acquisitie versterkt Mediq haar leidende positie in ziekenhuisoplossingen in de Noordse regio. Het hoofdkantoor van Mediq is gevestigd in De Meern.
Puls is distributeur van medische producten en apparatuur in Noorwegen en Denemarken en heeft een uitstekende marktreputatie en laat een positieve groei zien. Door de acquisitie wordt de sterke portefeuille van exclusieve producten en technische expertise van Puls gecombineerd met de toonaangevende positie van Mediq als aanbieder van oplossingen voor ziekenhuizen binnen Europa. Mediq neemt Puls over van Handicare, een wereldwijde marktspeler in oplossingen ter verbetering van de onafhankelijkheid van gehandicapten en ouderen.
Christian Wojczewski, CEO Mediq: “Met deze acquisitie bouwen wij voort op ons streven om de kwaliteit van leven voor mensen met een chronische of ernstige aandoening te verbeteren. Op deze wijze brengen wij overal in de waardeketen van de zorg verbindingen tot stand. Als Mediq hebben wij de ambitie om te blijven groeien, zorguitkomsten te blijven verbeteren en tegelijkertijd de zorg betaalbaar te houden. Met veel genoegen heet ik Puls en haar medewerkers welkom bij Mediq. Het team van Puls en de Mediq-bedrijfsonderdelen in Noorwegen en Denemarken vullen elkaar goed aan. We zien ernaar uit om met elkaar Puls verder te ontwikkelen en voor onze klanten, leveranciers en patiënten in de Noordse regio een nog sterkere partner te worden.”

Mediq.com maakt gebruik van cookies.

Om de website van Mediq goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.